Print

Vi har for tiden 4 fargeprintere fra Konica Minolta. Totalkapasitet over 20.000 sider pr time.

Alle formater opp til SRA3. Tykkelse opp til 300 gr/m2.