Konvoluttering

Totalt har vi 5 konvolutteringslinjer, hvorav 2 tar alle formater (C6/5-EC4).

Kan ha totalt 6 vedlegg.